Mia Edelgart

Mia Edelgart er kunstner, uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Arbejder med film, lyd og performance og er ofte en del af immaterielle, kollektivt orienterede og undersøgende projekter. Hun er blandt andet med i det eksperimenterende performance kor, Syvende og Sidst.

På seminaret viser Edelgart en filmisk undersøgelse af ideer og idealer om hjem, baseret på et mistet interview med en ældre feminist og kvindesagsforekæmper. Filmen kredser om spørgsmål om den private sfære, det reproduktive og transformation i en genskrivning af historien og sammenblanding af stemmer på tværs af tid, og i et forsøg på at ommøblere og skabe idiosynkratiske mulighedsrum.